Thẻ Nhân Viên / Sinh Viên

Thẻ sinh viên / nhân viên

Công dụng: Xác định thông tin mỗi cá nhân trong 1 tập thể lớn.

Thiết kế bao gồm: Thông tin công ty (Logo, tên công ty), hình ảnh/tên//chức vụ/ mã số cá nhân

Để thiết kế theo yêu cầu, quý khách liên hệ Thiên Nam Decor để được tư vấn thêm.