Thẻ Inox Số Thứ Tự

Thẻ số thứ tự (Mã STT)

Công dụng: Làm số thứ tự thay cho việc xếp hàng chờ phục vụ, thứ tự đến lượt.

Sử dụng nhiều trong quán nước (cà phê, trà sữa,…) và quán ăn