Kỷ Niệm Chương KNC09

Kỷ niệm chương KNC09

Công dụng: Giải thưởng cho 1 cá nhân hay 1 tập thể cống hiến mình cho sự nghiệp.

Liên hệ với Thiên Nam Decor để gia công thiết kế theo mẫu.